สถิติการลงทะเบียน
 • จำนวนโรงเรียน 21
 • จำนวนกลุ่มโรงเรียน 1
 • จำนวนทีม 532
 • จำนวนนักเรียน 902
 • จำนวนผู้ฝึกสอน 740
 • จำนวนกรรมการ 364
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน 1,642
 • ผู้ฝึกสอน+นักเรียน+กรรมการ 2,006
 • ประกาศผลแล้ว
 • จำนวน 287 / 287 (100.00%)
ผู้ใช้งานล่าสุด 10 อันดับ
 • 1. โรงเรียนบ้านไร่เจริญ
  2. โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503)
  3. โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
  4. โรงเรียนบ้านโนนจิก
  5. โรงเรียนบ้านนาไพรงาม
  6. โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา)
  7. โรงเรียนบ้านหินวิทยา
  8. โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ
  9. โรงเรียนบ้านจำนรรจ์
  10. โรงเรียนบ้านโนนสูง

สถิติการเข้าชม
 • ผู้เข้าชมวันนี้ 1
 • ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้ 7
 • ผู้เข้าชมเดือนนี้ 124
 • ผู้เข้าชมปีนี้ 1410
 • ผู้เข้าชมทั้งหมด 5791
 • เริ่มนับ 27 มิถุนายน 2562
 • IP:18.206.13.28

โอนข้อมูลไปยังเขตพื้นที่แล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารงานแข่งขันต่าง ๆ

สรุปเหรียญอนุบาล-ประถม 6
#
ชื่อโรงเรียน
จำนวน
รวม
1 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 46 34 9 1 44
2 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 30 25 4 1 30
3 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 32 20 7 2 29
4 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 32 19 7 1 27
5 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 27 19 4 3 26
6 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 29 17 6 1 24
7 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 21 16 4 0 20
8 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 29 15 7 3 25
9 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 14 14 0 0 14
10 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 23 13 5 2 20
11 โรงเรียนบ้านโนนสูง 20 12 6 0 18
12 โรงเรียนบ้านระโยง 17 12 2 3 17
13 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 19 11 6 2 19
14 โรงเรียนบ้านโนนจิก 13 8 3 2 13
15 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 12 8 3 1 12
16 โรงเรียนมหาราช 2 13 8 2 0 10
17 โรงเรียนบ้านหนองทา 9 7 1 0 8
18 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 15 6 4 4 14
19 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 9 6 3 0 9
20 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 8 6 1 1 8
รวม 418 276 84 27 387
สรุปผลการแข่งขันตามโรงเรียน
#
ชื่อโรงเรียน
รวม
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 42 5 2 49
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 35 10 1 46
3 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 34 9 1 44
4 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 32 6 1 39
5 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 27 6 1 34
6 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 23 7 2 32
7 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 20 7 2 29
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 19 4 3 26
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง 18 7 2 27
10 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 15 7 3 25
11 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 15 5 1 21
12 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 14 3 1 18
13 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 14 0 0 14
14 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 13 5 2 20
15 โรงเรียนบ้านระโยง 12 2 3 17
16 โรงเรียนบ้านโนนจิก 8 3 2 13
17 โรงเรียนมหาราช 2 8 2 0 10
18 โรงเรียนบ้านหนองทา 7 1 0 8
19 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 6 4 4 14
20 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 6 3 0 9
สรุปเหรียญรางวัลแยกรายประเภทการแข่งขัน

หมวดหมู่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนรวม - ศิลปะ เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ทั้งหมด
#
โรงเรียน
จำนวนรายการ
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1 โรงเรียนบ้านเขวา(ราษฎร์พัฒนา) 49 42
85.71%
5
10.20%
2
4.08%
49
2 โรงเรียนจานทองกวาววิทยา 50 35
76.09%
10
21.74%
1
2.17%
46
3 โรงเรียนบ้านกระแชงใหญ่ 46 34
77.27%
9
20.45%
1
2.27%
44
4 โรงเรียนบ้านภูเงิน(อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี) 40 32
82.05%
6
15.38%
1
2.56%
39
5 โรงเรียนบ้านท่าพระตระกาศ 40 27
79.41%
6
17.65%
1
2.94%
34
6 โรงเรียนบ้านจำนรรจ์ 33 23
71.88%
7
21.88%
2
6.25%
32
7 โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู2503) 32 20
68.97%
7
24.14%
2
6.90%
29
8 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง 27 19
73.08%
4
15.38%
3
11.54%
26
9 โรงเรียนบ้านโนนสูง 30 18
66.67%
7
25.93%
2
7.41%
27
10 โรงเรียนบ้านหินวิทยา 29 15
60.00%
7
28.00%
3
12.00%
25
11 โรงเรียนบ้านตาลอยหนองคัน 21 15
71.43%
5
23.81%
1
4.76%
21
12 โรงเรียนบ้านชำโพธิ์ตาเกษ 18 14
77.78%
3
16.67%
1
5.56%
18
13 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 14 14
100.00%
0
0.00%
0
0.00%
14
14 โรงเรียนบ้านนาไพรงาม 22 13
65.00%
5
25.00%
2
10.00%
20
15 โรงเรียนบ้านระโยง 17 12
70.59%
2
11.76%
3
17.65%
17
16 โรงเรียนบ้านโนนจิก 13 8
61.54%
3
23.08%
2
15.38%
13
17 โรงเรียนมหาราช 2 13 8
80.00%
2
20.00%
0
0.00%
10
18 โรงเรียนบ้านหนองทา 9 7
87.50%
1
12.50%
0
0.00%
8
19 โรงเรียนบ้านซำผักแว่นนาซำ 15 6
42.86%
4
28.57%
4
28.57%
14
20 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง 9 6
66.67%
3
33.33%
0
0.00%
9

เข้าสู่ระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สำนักงานกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน ณ ศูนย์การแข่งขันกลุ่มโรงเรียนภูกระจาน
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

E-ACADEMIC V.1.3.5 © 2017 |   All Rights Reserved |   By Kanthalak.com & ทีมพัฒนาโปรแกรม